arrow_upward arrow_upward

Restitution des réunions de rentrée – Sartze-ko bikuren bilana

                 Lors des réunions de rentrée d’octobre dernier, un temps de discussion a été ouvert pour aborder la satisfaction par rapport au groupe de base à l’AFOG, et un autre temps pour aborder les préoccupations par rapport à sa situation et à ses besoins.

Ces échanges ont ensuite été synthétisés et les préoccupations qui en sont ressorties regroupées en 5 thématiques :

 1. Comment vivre de son métier dans un contexte aussi mouvant ?
 2. La gestion du travail sur la ferme et la question de la main d’œuvre
 3. Comment le climat influence-t-il notre vision et nos pratiques ?
 4. Comment je vis aujourd’hui les conditions d’exercice du métier de paysan
 5. Transmettre, gérer jusqu’à la retraite

Pour aller plus loin et partager sur ces préoccupations qui sont les vôtres, des réunions de secteurs vont être organisées : 

 • Le jeudi 19 mai matin à 9h30 à Hiruri et Aiziritze,
 • Le vendredi 20 mai matin à 9h30 à Garazi et à Hazparne.

Ces réunions seront l’occasion de vous restituer le contenu des réunions de rentrée, d’échanger sur ces thématiques et sur vos pratiques, mais aussi ainsi de participer à la réflexion de l’AFOG quant à l’accompagnement et les formations qu’elle peut proposer.

Vous retrouverez quelques détails dans la chronique d’Irulegiko irratia / Arrapitz : https://www.irulegikoirratia.eus/kronikak/arrapitz/afog-k-laborarien-arranguren-inguruan-trukatze-tailerrak-antolatzen-ditu                

 

_______________________________________________________________________________________________

 

                Sartze bilkuren ondotik.

Azken sartze bilkuretan AFOGeko zure taldeari begira zer diozun galdegina izan zautzu, satisfos ziren edo zer hobetzekoa den. Zure etxalde eta egoera pertsonalaren egoeraz ere galdegina izan zen, zoin ziren arrangurak eta beharrak. Elgarrizketa horien bildumatik 5 gai nagusi atera dira :

 1. Nola ongi bizi nere ofizioa gaur egunko kontestu mugikorrean ?
 2. Lan zama eta langilegoaren kudeaketa etxaldean
 3. Nola eragiten du klimak gure ikusmolde eta egimoldeengan ?
 4. Nola bizi dut nere ofizioa gaur egun ?
 5. Etxaldea transmititu eta erretreta arte kudeatu

Gai hauei buruz elkarrizketak gehixago pusatzeko, eskualde bakotx bilkura bat antolatua da :

 • Maiatzaren 19an, ostegun goizako 9ak eterditan Hirurin eta Aiziritzen,
 • Maiatzaren 20ean, ostiral goizeko 9ak eterditan Garazin eta Hazparnen.

Bilkura horietan, sartze bilkuretan aipatutako gaiak orroitaraziko ditugu, hauer buruz mintzatzeko eta zuen egimoldeekin ere lotura egiteko. Bide beretik AFOGak antolatzen dituen formakuntzei buruzko gogoetan parte hartzeko moldea izanen da.

Sehetasun zonbait Irulegiko irratiaren Arrapitzen kronikan : https://www.irulegikoirratia.eus/kronikak/arrapitz/afog-k-laborarien-arranguren-inguruan-trukatze-tailerrak-antolatzen-ditu